เดือนมกราคม
   เดือนกุมภาพันธ์
   เดือนมีนาคม
   เดือนเมษายน
   เดือนพฤษภาคม
   เดือนมิถุนายน
   เดือนกรกฎาคม
   เดือนสิงหาคม
   เดือนกันยายน
   เดือนตุลาคม
   เดือนพฤศจิกายน
   เดือนธันวาคม

20/10 ชลประทานจังหวัดอุทัยธานี ระบุปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก 2 แห่ง ยังต่ำกว่าเกณฑ์ 20/10 กรมเจ้าท่าเตรียมออกกฎบังคับให้ผู้โดยสารเรือต้องสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งก่อนออกเดินเรือ 20/10 กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง
พยากรณ์อากาศ

      


 มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ


http://www.car4ur.comkanesornakeanant.com


View My Stats