เดือนมกราคม
   เดือนกุมภาพันธ์
   เดือนมีนาคม
   เดือนเมษายน
   เดือนพฤษภาคม
   เดือนมิถุนายน
   เดือนกรกฎาคม
   เดือนสิงหาคม
   เดือนกันยายน
   เดือนตุลาคม
   เดือนพฤศจิกายน
   เดือนธันวาคม

31/10 กรมชลฯจะงดส่งน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน ปีหน้า 31/10 บ้านเรือน 80หลัง ใน อ.พระแสง ยังมีน้ำท่วมขังหลังฝนตกต่อเนื่อง 31/10 นาข้าว2 อำเภอ ของ จ.อุตรดิตถ์ เสี่ยงแล้งตายกว่าหมื่นไร่
พยากรณ์อากาศ

      


 มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ


http://www.car4ur.comkanesornakeanant.com


View My Stats