เดือนมกราคม
   เดือนกุมภาพันธ์
   เดือนมีนาคม
   เดือนเมษายน
   เดือนพฤษภาคม
   เดือนมิถุนายน
   เดือนกรกฎาคม
   เดือนสิงหาคม
   เดือนกันยายน
   เดือนตุลาคม
   เดือนพฤศจิกายน
   เดือนธันวาคม

02/09 ผอ.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เผย น้ำเข้าเขื่อนเพิ่มมากขึ้นเป็น 30% 02/09 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เตือน สถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก 02/09 สหรัฐฯ เตือนหญิงมีครรภ์ไม่ควรกินปลาทูน่า หรือปลาโอ เนื่องจากเป็นภัยจากการบริโภคปรอทเข
พยากรณ์อากาศ

      


 มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ


http://www.car4ur.comkanesornakeanant.com


View My Stats